VYBRANÁ KÁZÁNÍ:
 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
kázání na text datum autor velikost
  Otevřené dveře Zjevení 3,7-13 2.1.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Spasitel není jen věc židů, Matouš 2,1-12 9.1.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  Sjednocení v učení apoštolů, Skutky 2,42-47 16.1.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (69kB)
  Sjednocuje nás věrnost učení apoštolů. EMT2011 19.1.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (40kB)
  K čemu Pán gratuluje a proč Matouš 5,1-12 30.1.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Jsme nezastupitelní a nemůžeme se skrýt Matouš 5,13-16 6.2.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (70kB)
  Ježíš nepřišel Zákon zneplatnit, ale Matouš 5,17-37 13.2.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Jak nejlépe přetnout řetěz zla Matouš 5,38-48 20.2.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  Také my jsme království kněží a dělníci Matouš 9,36-10,11 27.02.2011 11:50 D.Ondříčková wordDocument  (85kB)
  Proč nemusí být starost o hmotné Matouš 6,24-34 27.2.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Starý Adam podléhá hadovi, nový jej Genesis 3,1-15 13.3.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (58kB)
  Kázání evangelia je zároveň vyzbrojování 2.Timotheovi 2,1-2 20.3.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Služba Bohu v Duchu a v pravdě i věčná Jan 4,5-42 27.3.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Nevidomí vidí a vidoucí jsou slepí Jan 9,1-41 3.4.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Předběžná ochutnávka důsledků Ježíšova Jan 11,1-45 10.4.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Dvojí dílo Kaifáše a spol. Jan 11,45-57 17.4.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Zvláštnosti Matoušova podání příběhu Matouš 27,1-56 22.4.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (68kB)
  Zajistit Ježíšův hrob? Matouš 28,1-15 24.4.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Ježíš přináší pokoj i svědecké poslání Jan 20,19-31 1.5.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Den matek Exodus 20,12 8.5.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Pastýř a Hostitel, s nímž se nemusíme bát Žalm 23 15.5.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Věřit v Boha znamená také věřit v Ježíše; Jan 14,1-12 22.5.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (74kB)
  Milující zachovávají Slovo Páně a stávají Jan 14,15-24 29.5.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Jak církev očekává splnění Otcova Skutky 1,1-14 5.6.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Vylití Ducha sv. vede sbor ke zvěstování Skutky 2,1-21 12.6.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Konfirmace Efezským 3,14-21 19.6.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Cesta apoštolů Petra a Pavla Skutky12a2Tim4 26.6.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Svátky věrných svědků, co nezvěstují 2K 4,1-2+5-7 3.7.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (67kB)
  Podobenství o různém osudu Kristova Slova Matouš 13,1-23 10.7.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Můžeme snést promíchanost dobrých a Matouš 13,24-43 17.7.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (75kB)
  Království nebeské se nám v tomto věku Matouš 13,44-52 24.7.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (70kB)
  Jak naložit s Chlebem života Jan 6,1-15 31.7.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Když v Kristově moci „jdeme do toho“, Matouš 14,22-33 7.8.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (70kB)
  Čím stojí církev Matouš 16,13-20 21.8.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (69kB)
  Jsme povoláni být přáteli Jan 15,9-17 4.9.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Bohem omilostnění smějí dávat dál jen Matouš 18,21-35 11.9.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Nereptat, když Pán neudílí podle zásluh, Matouš 20,1-16a 18.9.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (67kB)
  Co doporučuje kazatele evangelia 2.Kor 3,1-3 25.9.2011 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
kázání na text datum autor velikost
  Jak přijmout evangelium Toho, v němž je Lukáš 2,15-21 3.1.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (69kB)
  Slávu Dárce radosti poznávají Jan 2,1-11 10.1.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (53kB)
  Rozloučení s Mgr. Antonínem Mojžíšem Žalm 23 17.1.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  O létu milostivém slyší každý rád, Lukáš 4,14-30 24.1. 2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Ježíš přináší spásu, světlo a pokoj, ale Lukáš 2,22-40 31.1.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Zjevení Boží moci v milosti plodí ochotu Lukáš 5,1-11 7.2.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Proč Pán učedníkům gratuluje k tomu, co Lukáš 6,17.20-26 14.2.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (67kB)
  Kde my jsme prohráli soběstřednou Lukáš 4,1-13 21.2.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (69kB)
  Za svou Smlouvu ručí Hospodin sám Gn15,1-18 28.2.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Pán má moc všude vyměnit pravdu ničící za Skutky 16,16-34 7.3.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  V Kristu platí nové stvoření, neboť Bůh 2.Korintským 5,17-21 14.3.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (58kB)
  Jak soudí Bůh a jak lidé Jan 7,53-8,11 21.3.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (68kB)
  Hod Nové Smlouvy je připomínkou, ale je Lukáš 22,14-34 28.3.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (71kB)
  Že ukřižovaný Ježíš je Král a Mesiáš, to Lukáš 23,32-49 Velký pátek 2.4.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  V den vzkříšení i dnes mění Pán hledání Lukáš 24,1-12 4.4.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Tísněné sílí zjevení Kristova majestátu a Zjevení 1,1-20 11.4.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  Obnovené povolání Jan 21,1-19 18.4.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Dobrému Pastýři nikdo nevyrve ovce, Jan 10,22-30 25.4.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Co říká Písmo k Svátku práce Kol 3,14-15.17-24 2.5.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Boží uznání patří ženám, které se nebojí Přísloví 31,10-31 9.5.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  To, co dostáváme v Kristu od Otce, není Jan 17,20-26 16.5.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  Milující zachovávají Slovo Páně a stávají Jan 14,15-17.21-26 23.5.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  Od Ježíše Krista k Bohu Otci a k Duchu Efezským 1,3-14 30.5.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Bůh Otec i Syn obživuje mrtvé a zastává L7,11-17 6.6.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (57kB)
  Hospodin přijímá kající hříšníky 2S11,26až12,14 13.6.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Nezáleží na obhájení prestiže, 2. Korintským 13,5-8 4.7.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Apoštolé, věrozvěstové, reformátoři i Ef 4,7-16 11.7.2010 D.Ondříčková wordDocument  (74kB)
  Upozornění pro ty, kdo napodobují Lukáš 10,38-42 18.7.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Plytký konzum hmotného zajištění, Lukáš 12,13-21 1.8.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Prozření k slávě Páně je posilou pro Lukáš 9,28-36 8.8.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Jednota církve ano, ale jaká a jak ji Efezským 4,1-6 15.8.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Naděje na dědictví v Božím království se Lukáš 12,32-48 22.8.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Blahoslavení se nepovyšují a otevírají Lukáš 14,1.7-14 29.8.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (72kB)
  Bůh se nestydí změnit mínění, tedy ani Fm1-21Jr18,1-11 5.9.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (73kB)
  Kdo je prozíravý v Božích očích Lukáš 16,1-18 19.9.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  Je kníže Václav vzor nebo protiva Př22,16 26.9.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Z vděčnosti plyne i ochota rozdělit se o Lv23,22+5M24,19-22 2.10.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Každá opravdová víra dělá divy, ale Lukáš 17,5-10 10.10.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  K boji víry je třeba vytrvalých Exodus 17,8-13 17.10.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (56kB)
  Bůh přijímá pokorné vyznání, ne pyšné Lukáš 18,9-14 24.10.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Připomínka Dne reformace Římanům 3,28 31.10.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (71kB)
  Bůh živých, ne mrtvých, neboť Jím všichni Lukáš 20,27-40 7.11.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  S čím lze natrvalo prorazit? Malachiáš 3,13-24 14.11.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Slavný výhled zavazuje k životu ve světle Římanům 13,11-14 28.11.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Proutek z pařezu Jišajova Izajáš 11,1-10 5.12.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Kde hledat odpověď na zásadní otázku Matouš 11,2-15 12.12.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Rodopis spásy, kniha nového rodu Matouš 1,1-17 19.12.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (56kB)
  První Vánoce nebyly idylou Matouš 1,18-25 25.12.2010 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (58kB)
kázání na text datum autor velikost
  Ježíš přináší spásu, světlo a pokoj, ale Lukáš 2,21-40 4.1.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Ježíš nesoucí hřích světa přijímá pro Marek 1,6-11 11.1.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Křesťané zvěstují naději v rozdělení Ez 37,15-28 18.1.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (57kB)
  Témata: Křesťané tváří v tvář starým a EMT09 21.1.2009 ŘKC Beroun D.Ondříčková wordDocument  (54kB)
  Pán učí jako Boží zplnomocněnec, Marek 1,21-28 1.2.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (50kB)
  Všechno směřuje ke zvěstování evangelia Marek 1,29-39 8.2.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Ježíš má moc i nad smrtelnou ranou, jež Marek 1,40-45 15.2.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Přinášet k Ježíši druhé má smysl, neboť Marek 2,1-12 22.2.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Bůh dovoluje hříšným, aby se spolehli na 1. Petrův 3,18-22 1.3.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Oběť syna zaslíbení Genesis 22,1-19 8.3.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Očištění chrámu a znamení Ježíšova Jan 2,13-25 15.3.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Z Kristova vítězství nad smrtí vzniká Skutky 4,32-37 19.3.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  Had na poušti a Jednorozený Syn Boží na Jan 3,14-21 22.3.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Ježíš přišel, aby trpěl v dokonalé Žalm 22 5.4.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Lidé kolem ukřižovaného Ježíše Marek 15,20-41 10.4.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Ježíš ukřižovaný byl vzkříšen a pokračuje Marek 16,1-8 12.4.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Kdo a proč může kázat evangelium všemu Marek 16,15-20 26.4.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (69kB)
  Dobrý Pastýř se obětuje v boji s Jan 10,11-18 3.5.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Pravý vinný kmen, vinař a ratolesti Jan 15,1-8 10.5.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (83kB)
  Učednictví u Ježíše dáváme najevo Jan 13,31-33a.34-35 17.5.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (69kB)
  Smíme sledovat modlitbu velekněze Ježíše Jan 17,9-19 24.5.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Duch pravdy říká, co slyší od Syna, Jan15,26n+16,12-15 31.5.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Zápas vyznavače o vidění věcí Božím Žalm 73,1-28 7.6.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Království Boží má velkou a nezničitelnou Marek 4,26-34 14.6.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  Narození toho, který se vždy zmenšuje, Lukáš 1,57-80 21.6.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (57kB)
  Velikonoční div před Velikonocemi Mk 5,21-43 28.6.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Kdo a proč nám dal Soluňské bratry a M. Efezským 4,11-16 5.7.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Ti, kdo uvěřili v Ježíše, jsou vysláni Marek 6,7-13 12.7.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  K čemu je vyslancům Kristovým dovolená a Marek 6,30-34 19.7.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Jak naložit s Chlebem života Jan 6,1-15 26.7.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Postoj křesťanů ke stvoření určuje i to, 2.Petrův 3,10-13 9.8.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (53kB)
  Večeře Páně prostředkuje účast na Jan 6,51-59 16.8.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  Chvíle rozhodnutí Jan 6,60-71 23.8.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Jak se bránit před znesvěcením Marek 7,1-8.14-23 30.8.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (67kB)
  Pán Ježíš obnovuje schopnost člověka Marek 7,31-37 6.9.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Vyznání Ježíše jako Pomazaného má vést k Marek 8,27-35 13.9.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (68kB)
  První je ten, kdo všem něco dává Marek 9,30-37 20.9.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Kníže Václav - vládce přijímající omezení Dt17,14-20 27.9.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Manželství a rodina pod panstvím Kristovým Marek 10,1-16 4.10.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Díkůvzdání za stvoření a úrody Žalm 147,1.7-15 11.10.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (56kB)
  Kdo lpí na majetku, brání splnění své Marek 10,17-31 18.10.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Je bezbřehá svévole neodvratnou nemocí Soudců 17,6 25.10.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Kde hledat živou naději pro živé i zemřelé Job 19,23-27 1.11.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (58kB)
  Jak vydat Bohu svůj život Marek 12,38-44 8.11.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (70kB)
  Předzvěst zkázy nebo porodní bolesti Marek 13,1-33 15.11.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  Mé království není z tohoto světa Jan 18,33-37 29.11.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (57kB)
  Kdo a jak má připravit korunovační L3,10-14+Iz40,1-5 6.12.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (67kB)
  Přiznat, že není Spasitel, ale Jeho Lukáš 3,15-20 13.12.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Víru utvrzuje přijetí další omilostněné Lukáš 1,39-56 20.12.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Všechno musí posloužit přesnému naplnění Lukáš 2,1-14 25.12.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (70kB)
  Zač je moudré se modlit vždy, Přísloví 30,7-9 30.12.2009 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (57kB)
kázání na text datum autor velikost
  Spasitel není jen věc židů, Matouš 2,1-12 6.1.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Inaugurace Zástupce hříšníků otevírá Matouš 3,13-17 13.1.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (55kB)
  20.1.2008 ČCE Beroun 1Te5,17-18 16.1.2008 ŘKC Beroun D.Ondříčková wordDocument  (50kB)
  K čemu Pán svým následovníkům gratuluje a Matouš 5,1-12 27.1.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (67kB)
  Jsme nezastupitelní a nemůžeme se skrýt Matouš 5,13-16 3.2.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (70kB)
  Starý Adam podléhá hadovi, nový jej Genesis 3,1-15 10.2.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (55kB)
  Nositel požehnání je zároveň nezajištěný Genesis 12,1-4 17.2.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Služba Bohu v Duchu a v pravdě i věčná Jan 4,5-42 24.2.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Nevidomí vidí a vidoucí jsou slepí Jan 9,1-41 2.3.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Zvěstování evangelia je zároveň 2. Timotheovi 2,1-2 9.3.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Dvojí dílo Kaifáše a spol. Jan 11,45-57 16.3.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (58kB)
  Úspěšné utrpení Hospodinova služebníka Iz52,13-53,12 21.3.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Na vzkříšení Ukřižovaného stojí Matouš 28,5-10.16-20 23.3.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (74kB)
  Ježíš přináší pokoj i svědecké poslání Jan 20,19-31 30.3.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Boží Věrný a Milosrdný neskončil v jámě Žalm 16 6.4.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (58kB)
  Pastýř a Hostitel, s nímž se nemusíme bát Žalm 23 13.4.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Milující zachovávají Slovo Páně a stávají Jan 14,15-24 27.4.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Jak církev očekává splnění Otcova Skutky 1,1-14 4.5.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Vylití Ducha sv. vede sbor ke zvěstování Skutky 2,1-21 11.5.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Nejsv. Trojici lze vnímat též skrze 2K13,11-13 18.5.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Proč nemusí být starost o hmotné Matouš 6,24-34 25.5.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (58kB)
  Kdo má život na Skále a otevřené dveře do Matouš 7,21-29 1.6.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (57kB)
  Ježíšova blízkost není bonbónek pro Matouš 9,9-13 8.6.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  Také my jsme království kněží a dělníci Matouš 9,36-10,11 15.6.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Cesta apoštolů Petra a Pavla Sk12a2Tim4 29.6.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Svátky věrných svědků, co nezvěstují 2K4,1-2a5-7 6.7.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Podobenství o různém osudu Kristova Slova Matouš 13,1-23 13.7.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Můžeme snést promíchanost dobrých a Matouš 13,24-43 21.7.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (72kB)
  Království nebeské se nám v tomto věku Matouš 13,44-52 27.7.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (67kB)
  Když v Kristově moci „jdeme do toho“, Matouš 14,22-33 10.8.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (69kB)
  Nevadí, že nejsem první v řadě, u Boha je Matouš 15,21-28 17.8.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (56kB)
  Slovo má stále přivádět k Ježíši a Jan 1,35-42 24.8.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Vyznání, že Ježíš je Boží Pomazaný, má Matouš 16,21-28 31.8.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Dluh lásky, vedení láskou, odpuštění Římanům 13,8-12 7.9.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Jaká víra budí úctu a strhuje a jaká je 2S6,12b-23 14.9.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (56kB)
  Nereptat, když Pán neudílí podle zásluh, Matouš 20,1-16a 21.9.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Kníže Václav jako politik, který slouží a Marek 9,30-37 28.9.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Příroda pohledem věřících očí Žalm 104 5.10.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Když nás Král králů zve na svatbu Syna Matouš 22,1-14 12.10.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Stát je služebník a má právo žádat Matouš 22,15-22 19.10.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Připomínka Dne reformace Římanům 3,28 26.10.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (67kB)
  Věřím církev svatou obecnou, svatých Zj 7,2-4.9-17 2.11.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  Moudrá víra má dlouhý dech a pokoru Matouš 25,1-13 16.11.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Svobodně a beze strachu – 90. výročí Římanům 8,15-17 23.11.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Příprava cesty Tomu, který křtí v Duchu Marek 1,1-8 30.11.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Milostí zahrnutá potřebuje velikou odvahu Lukáš 1,26-38 7.12.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Žít radostí, modlit se a vzdávat díky je 1Tes5,16-24 14.12.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Bůh ubytovaný mezi námi a v nás Jan 1,14.16-18 25.12.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  V těžké době nedává Duch pózu hrdinů, ale Abakuk 3 28.12.2008 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (53kB)
   Mt 5,1-12 Ondříčková 27. února 2008 11:12 D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
   Mt 5,13-16 Ondříčková 27. února 2008 14:05 D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  obsah: adventní kázání Advent08 Adventní dopis L.P.2008 D.Ondříčková wordDocument  (465kB)
  Farního sboru Českobratrské církve Veldop08 v Berouně L.P.2008 D.Ondříčková wordDocument  (40kB)
kázání na text datum autor velikost
  Království Boží je mezi vámi Lukáš 17,20-30 7.1.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (58kB)
  I hluchým dává sluch a němým řeč Marek 7,31-37 14.1.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  I hluchým dává sluch a němým řeč Mk 7,31-37 17.1.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (54kB)
  Kdo bere vážně Slovo Boží, tomu je Nehemjáš 8,1-12 21.1.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (54kB)
  Láska je základ všeho 1K12,31-13,13 28.1.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Zjevení Boží moci v milosti plodí ochotu Izajáš 6,1-8 4.2.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (53kB)
  Proč Pán učedníkům gratuluje k tomu, co Lukáš 6,17.20-26 11.2.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Boží Syn přeťal řetěz zla odmítnutím Lukáš 6,27-38 18.2.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Kde my jsme prohráli soběstřednou Lukáš 4,1-13 25.2.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (67kB)
  Za svou Smlouvu ručí Hospodin sám Gn15,1-12 a 17-18 4.3.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  V Kristu platí nové stvoření, neboť Bůh 2.Korintským 5,17-21 11.3.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (55kB)
  Jak soudí Bůh a jak lidé Jan 7,53-8,11 25.3.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Hod Nové Smlouvy je připomínkou, ale je Lukáš 22,14-34 1.4.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Kristova ochota sám sebe vyprázdnit je Filipským 2,1-13 6.4.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (53kB)
  Tísněné sílí zjevení Kristova majestátu a Zjevení 1,1-20 15.4.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Obnovené povolání Jan 21,1-19 22.4.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Dobrému Pastýři nikdo nevyrve ovce, Jan 10,22-30 29.4.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Odezvou na dar spásy a nepomíjející Koloským 3,12-17 6.5.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Boží uznání patří ženám, které se nebojí Přísloví 31,10-31 13.5.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  To, co dostáváme v Kristu od Otce, není Jan 17,20-26 20.5.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Milující zachovávají Slovo Páně a stávají Jan 14,15-17.21-26 27.5.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Od Ježíše Krista k Bohu Otci a k Duchu Efezským 1,3-14 3.6.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Bůh Otec i Syn obživuje mrtvé a zastává Lk7,11-17 10.6.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (54kB)
  Hospodin přijímá kající hříšníky 2S11,26-12,14 17.6.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  K čemu je vyslancům Kristovým dovolená a Marek 6,30-34 24.6.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Co brání v následování Ježíše jako Mistra Lukáš 9,57-62 1.7.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Kdo a proč nám dal Soluňské bratry a M. Efezským 4,11-16 5.7.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Pravý důvod k radosti Lukáš 10,1-12.17-20 15.7.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (68kB)
  Upozornění pro ty, kdo napodobují Lukáš 10,38-42 22.7.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
   Iz43_Kol3_Mk1 24.7.2007 IEF Písek; 5.8.2007 D.Ondříčková wordDocument  (49kB)
  Naděje na dědictví v Božím království se Lukáš 12,32-48 12.8.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Smysl a poloha modlitby Lukáš 11,1-13 19.8.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Důsledky vyslechnutí i přeslechnutí Slova Lukáš 13,22-30 26.8.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Blahoslavení se nepovyšují a otevírají Lukáš 14,1.7-14 2.9.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (68kB)
  Bůh se nestydí změnit stanovisko, tedy Fm1-21Jr18 9.9.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Strach je nejhorší rádce, ale Bůh Ex 32,1-14 16.9.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Kdo je prozíravý v Božích očích Lukáš 16,1-18 30.9.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Každá opravdová víra dělá divy, ale Lukáš 17,5-10 7.10.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (57kB)
  Teprve vděčnost nám umožní žít z Božího Lukáš 17,11-19 14.10.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (58kB)
  K boji víry je třeba vytrvalých Exodus 17,8-13 21.10.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (53kB)
  Sneseme, jak Pán přišel vyhledat a Lukáš 19,1-10 4.11.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (54kB)
  Bůh živých, ne mrtvých, neboť Jím všichni Lukáš 20,27-40 11.11.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Den modliteb za pronásledované křesťany L 21,5-19 18.11.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Pomazaný Král Izraele i celého stvoření 2.Samuelova 5,1-3 25.11.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Slavný výhled zavazuje k životu ve světle Římanům 13,11-14 2.12.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (58kB)
  Kde hledat odpověď na zásadní otázku Matouš 11,2-15 9.12.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (55kB)
  Zaslíbení a příchod Immanuele Izajáš 7,14 23.12.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Nejvzácnější vánoční dar Efezským 2,8-9 25.12.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (67kB)
  Cesta dítěte Ježíše Matouš 2,13-23 30.12.2007 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  obsah: adventně-vánoční kázání........... Advent07 Adventní dopis L.P.2007 D.Ondříčková wordDocument  (44kB)
  Farního sboru Českobratrské církve Veldop07 v Berouně - L.P.2007 D.Ondříčková wordDocument  (42kB)
kázání na text datum autor velikost
  Bůh Otec uskutečňuje naše přijetí za děti Galatským 4,1-7 1.1.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Spasitel není jen věc židů, ale jen oni Matouš 2,1-12 8.1.2006 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Slávu Dárce radosti poznávají Jan 2,1-11 15.1.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (51kB)
  Odpuštění a uzdravení vzpomínek Matouš 18,21-22 18.1.2006 ŘKC Beroun D.Ondříčková wordDocument  (40kB)
  Následovníci Ježíše vylovují lidi ze Marek 1,14-20 22.1.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Vzkříšený Ježíš má moc obrátit nejen Skutky 9,1-22 29.1.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Rozloučení s JUDr. Karlem Dvořákem Job 5,26 2.2.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (40kB)
  Ježíš má moc i nad smrtelnou ranou, jež Marek 1,40-45 12.2.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (52kB)
  Přinášet k Ježíši druhé má smysl, neboť Marek 2,1-12 19.2.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Kdo přijme nové stvoření v Kristu, pozná Marek 2,18-22 26.2.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (54kB)
  __________________________________________ PozvánkaVSS06 27.02.2006 11:56 D.Ondříčková wordDocument  (39kB)
  Bůh dovoluje hříšným, aby se spolehli na I.Petrova 3,18-22 5.3.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Oběť syna zaslíbení Genesis 22,1-19 12.3.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Služebníci Nové Smlouvy se nemusí 2.Korintským 4,1-2 19.3.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (53kB)
  Očištění chrámu a znamení Ježíšova Jan 2,13-25 26.3.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Zvláštnosti Matoušova podání příběhu Matouš 27,1-56 14.4.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Zajistit Ježíšův hrob? Matouš 28,1-15 16.4.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (53kB)
  Z Kristova vítězství nad smrtí vzniká Skutky 4,32-37 23.4.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Co říká Písmo k Svátku práce Ko3,14-15.17-24 30.4.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (57kB)
  Dobrý Pastýř se obětuje v boji s Jan 10,11-16 7.5.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (56kB)
  Pravý vinný kmen, vinař a ratolesti Jan 15,1-8 14.5.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  Učednictví u Ježíše dáváme najevo Jan 13,31-33a.34-35 21.5.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (65kB)
  Smíme sledovat modlitbu velekněze Ježíše Jan 17,9-19 28.5.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Duch pravdy říká, co slyší od Syna, J15,26n+16,12-15 4.6.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (58kB)
  Království Boží má velkou a nezničitelnou Marek 4,26-34 18.6.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Narození toho, který se vždy zmenšuje, Lukáš 1,57-80 25.6.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (55kB)
  Velikonoční div před Velikonocemi Marek 5,21-43 2.7.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (57kB)
  Svátky věrných svědků, co nezvěstují 2K4,1-2+5-7 9.7.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Ti, kdo uvěřili v Ježíše, jsou vysláni Marek 6,7-13 16.7.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Vyslanci Kristovi také potřebují o samotě Marek 6,30-34 23.7.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (48kB)
  Jak naložit s Chlebem života Jan 6,1-15 30.7.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Jsme svědky Ježíše Krista uprostřed světa Skutky 1,8 13.8.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Večeře Páně prostředkuje účast na Jan 6,51-59 20.8.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Chvíle rozhodnutí Jan 6,60-71 27.8.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Jak se bránit před znesvěcením Marek 7,1-8.14-23 3.9.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Pán Ježíš obnovuje schopnost člověka Marek 7,31-37 10.9.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Vyznání, že Ježíš je Boží Pomazaný, má Marek 8,27-35 17.9.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Kníže Václav jako politik, který slouží a Marek 9,30-37 24.9.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (58kB)
  Vděčnost zahrnuje také ochotu rozdělit se Lv23,22+Dt24,19-22 1.10.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (56kB)
  Království Boží není jen pro ty, kdo Marek 10,13-16 8.10.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (51kB)
  Kdo lpí na majetku, brání splnění své Marek 10,17-31 15.10.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Služba rozhojňuje dary milosti, vděčnost 2.Korintským 9,8-15 29.10.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (52kB)
  Kde hledat živou naději pro živé i zemřelé Job 19,23-27 5.11.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (55kB)
  Jak vydat Bohu svůj život Marek 12,38-44 12.11.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (67kB)
  Předzvěst zkázy nebo porodní bolesti Marek 13,1-33 19.11.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Mé království není z tohoto světa Jan 18,33-37 26.11.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (54kB)
  Milostí zahrnutá potřebuje velikou odvahu Lukáš 1,26-38 3.12.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Královská korunovační silnice pro Boha Izajáš 40,1-5 10.12.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Všechno musí posloužit přesnému naplnění Lukáš 2,1-14 25.12.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Jistota pro naše časy Žalm 31,15-16a 31.12.2006 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (52kB)
  Obsah: Adventní úvaha Advent06 Adventní dopis L.P.2006 D.Ondříčková wordDocument  (34kB)
kázání na text datum autor velikost
  Ježíš Kristus zmocňuje ke všemu Fp 4,10-13 1.1.2005 Libeň; D.Ondříčková wordDocument  (171kB)
  Inaugurace Zástupce hříšníků otevírá Matouš 3,13-17 9.1.2005 Beroun, Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Kristus – jediný základ církve 1.Korintským 3,1-23 16.1.2005 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (107kB)
  Spolehnutí na ničím nezajištěné Slovo 2Kr5+J4,46n 23.1.2005 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (74kB)
  Služba Bohu v Duchu a v pravdě i věčná Jan 4,5-42 27.2.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (70kB)
  Každý z nás se už vypravil někdy někam, Veldop05 27.02.2005 11:50 D.Ondříčková wordDocument  (70kB)
  Nevidomí vidí a vidoucí jsou slepí Jan 9,1-41 6.3.2005 Praha-Salvátor D.Ondříčková wordDocument  (71kB)
  Předběžná ochutnávka důsledků Ježíšova Jan 11,1-44 13.3.2005 Beroun, Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (96kB)
  Dvojí dílo Kaifáše a spol. Jan 11,45-57 20.3.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (82kB)
  Utrpení Páně podle Jana Jan 18,1-19,37 25.3.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (46kB)
  Co znamená, že jsme byli vzkříšeni Koloským 3,1-4 3.4.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (64kB)
  Znovuzrození skrze drahou Boží milost a 1. Petrův 1,17-25 10.4.2005 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (70kB)
  Pastýř a Hostitel, s nímž se nemusíme bát Žalm 23 17.4.2005 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (53kB)
  Věřit v Boha znamená také věřit v Ježíše; Jan 14,1-12 24.4.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (60kB)
  Milující zachovávají Slovo Páně a stávají Jan 14,15-24 1.5.2005 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (77kB)
  Jak církev očekává splnění Otcova Skutky 1,1-14 8.5.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (68kB)
  Byť nejsme stejní, všichni jsme účastni 1K12+J20,19-23 15.5.2005 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (52kB)
  Kdo má život na Skále a otevřené dveře do Matouš 7,21-29 29.5.2005 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (51kB)
  Ježíšova blízkost není bonbónek pro Matouš 9,9-13 5.6.2005 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (55kB)
  Nebojme se vyznávat Matouš 10,26-33 19.6.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (77kB)
  Cesta apoštolů Petra a Pavla Sk12+2Tim4 26.6.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (75kB)
  Podobenství o různém osudu Kristova Slova Matouš 13,1-23 10.7.2005 Beroun, Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (55kB)
  Můžeme snést promíchanost dobrých a Matouš 13,24-43 17.7.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (69kB)
  Království nebeské se nám v tomto věku Matouš 13,44-52 24.7.2005 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Jak naložit s Chlebem života Jan 6,1-15 31.7.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (56kB)
  Když v Kristově moci „jdeme do toho“, Matouš 14,22-33 7.8.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Nevadí, že nejsem první v řadě, u Boha je Matouš 15,21-28 14.8.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (53kB)
  Čím stojí církev Matouš 16,13-20 21.8.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Vyznání, že Ježíš je Boží Pomazaný, má Matouš 16,21-28 28.8.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (53kB)
  Kdo jsou Bohem omilostněni, smějí dávat Matouš 18,21-35 11.9.2005 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Nereptat, když Pán neudílí podle zásluh, Matouš 20,1-16 17.9.2005 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Aby vůdčí osobnosti i prostí lidé v Česku 1.Petrova 1,3-9 25.9.2005 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Neděle modliteb za pokoj Jeruzaléma Žalm 122,1-9 2.10.2005 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (52kB)
  Když nás Král králů zve na svatbu Syna Matouš 22,1-14 9.10.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Příroda pohledem věřících očí Žalm 104 16.10.2005 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (53kB)
  Největší přikázání Matouš 22,34-40 23.10.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (58kB)
  Den reformace Římanům 3,28 30.10.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Moudrá víra má dlouhý dech a pokoru Matouš 25,1-13 6.11.2005 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (61kB)
  Kralování Ježíše Krista a Jeho Otce 1K15,20-28 20.11.2005 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (54kB)
  Příprava cesty Tomu, který křtí v Duchu Marek 1,1-8 4.12.2005 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Radost, modlitby a díkůvzdání jsou možné 1Te5,16-24 11.12.2005 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (62kB)
  Víru utvrzuje přijetí další omilostněné Lukáš 1,39-56 18.12.2005 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
kázání na text datum autor velikost
  Proč Pán učedníkům gratuluje k tomu, co Lukáš 6,17.20-26 15.2.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (55kB)
  Boží Syn přeťal řetěz zla odmítnutím Lukáš 6,27-38 22.2.2004 Beroun, Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (54kB)
  Milí bratři a sestry, říkává se, že Advent04 27.02.2004 11:42 D.Ondříčková wordDocument  (83kB)
  Při mém nástupu historický Beroun opět Veldop04 27.02.2004 11:39 D.Ondříčková wordDocument  (77kB)
  Patří k pokání radostná oslava nebo Lukáš 5,27-35 29.2.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (55kB)
  Za svou Smlouvu ručí Hospodin sám Gn15,1-12+17-18 7.3.2004Beroun, JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (76kB)
  Co brání v následování Ježíše jako Mistra Lukáš 9,57-62 14.3.2004 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (67kB)
  Jak soudí Bůh a jak lidé Jan 7,53-8,11 28.3.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (67kB)
  Marnotratné vyznání, které nebude Marek 14,3-9 4.4.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (59kB)
  Že ukřižovaný Ježíš je Král a Mesiáš, to Lukáš 23,32-49 Velký pátek 9.4.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (54kB)
  V den vzkříšení i dnes mění Pán hledání Lukáš 24,1-12 11.4.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (49kB)
  Zastaveni na útěku od naděje Lukáš 24,13-35 12.4.2004 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (48kB)
  Tísněné posiluje zjevení Kristova Zjevení 1,1-20 18.4.2004 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (55kB)
  Obnovené povolání Jan 21,1-19 25.4.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (147kB)
  Utrpení církve má smysl a je na její Jan 16,16-23a 2.5.2004 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (100kB)
  Odezvou na dar spásy a nepomíjející Koloským 3,12-17 9.5.2004 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (68kB)
  Po velikonocích a letnicích už Jan 16,23b-33 16.5.2004 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (53kB)
  To, co dostáváme v Kristu od Otce, není Jan 17,20-26 23.5.2004 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (69kB)
  Místo křtu v souvislosti poučedničování Matouš 28,18-20 30.5.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (94kB)
  Od Ježíše Krista k Bohu Otci a k Duchu Efezským 1,3-14 6.6.2004 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (135kB)
  Hospodin přijímá kající hříšníky 2S12,13Lk7,36n 13.6.2004 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (51kB)
  Vyznání, že Ježíš je Boží Pomazaný, má Lukáš 9,18-24 20.6.2004 Beroun; JZ Město 27. D.Ondříčková wordDocument  (180kB)
  Sneseme, jak Pán přišel vyhledat a Lukáš 19,1-10 27.6.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (82kB)
  Čtení: Svatdvig04 29.6.2004 ŘKC Beroun D.Ondříčková wordDocument  (70kB)
  Kdo a proč nám dal Soluňské bratry a M. Efezským 4,11-16 4.7.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (117kB)
  Čas a nasazení pro člověka až tehdy, když Lukáš 10,25-37 11.7.2004 Beroun, Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (55kB)
  Upozornění pro ty, kdo napodobují Lukáš 10,38-42 18.7.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (66kB)
  Smysl a poloha modlitby Lukáš 11,1-13 25.7.2004 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (51kB)
  Hmotné zajištění je platné těm, kdo jsou Lukáš 12,13-21 1.8.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (132kB)
  Účel staršovstva, důstojnost jeho služby Skutky 20,17-35 8.8.2004 Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (63kB)
  Prozření k slávě Páně je posilou pro Lukáš 9,28-36 8.8.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (51kB)
  Naděje na dědictví v Božím království se Lukáš 12,32-48 15.8.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (53kB)
  Důsledky vyslechnutí i přeslechnutí Slova Lukáš 13,22-30 22.8.2004 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (68kB)
  Blahoslavení se nepovyšují a otevírají Lukáš 14,1.7-14 29.8.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (70kB)
  Rozloučení se Zdenkou Bělohlávkovou Matouš 25,31-40 5.9.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (51kB)
  Kdo je prozíravý v Božích očích Lukáš 16,1-13 19.9.2004 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (55kB)
  Jaké úskalí se skrývá v uctívání Matouš 23,29-31 26.9.2004 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (127kB)
  Díkůvzdání za úrody Žalm 147,1.7-15 3.10.2004 Jihozápadní Město D.Ondříčková wordDocument  (143kB)
  Každá opravdová víra dělá divy, ale Lukáš 17,5-10 3.10.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (49kB)
  K boji víry je třeba vytrvalých Exodus 17,8-13 17.10.2004 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (109kB)
  Bůh už nechce zlořečit zemi kvůli hříchu Genesis 8,18-22 24.10.2004 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (135kB)
  Den reformace Galatským 5,1-9 31.10.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (55kB)
  Neděle modliteb za pronásledované křesťany L 21,5-19 14.11.2004 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (54kB)
  Pomazaný Král Izraele i celého stvoření 2.Samuelova 5,1-3 21.11.2004 Beroun; JZ Město D.Ondříčková wordDocument  (74kB)
  Slavný výhled zavazuje k životu ve světle Římanům 13,11-14 28.11.2004 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (73kB)
  Proutek z pařezu Jišajova Izajáš 11,1-10 5.12.2004 Beroun; D.Ondříčková wordDocument  (74kB)
  Kde hledat odpověď na zásadní otázku Matouš 11,2-15 12.12.2004 Beroun; Hořovice D.Ondříčková wordDocument  (51kB)
  Zaslíbení a příchod Immanuele Izajáš 7,14 25.12.2004 Beroun D.Ondříčková wordDocument  (75kB)

 

2000-10 (c) ZNgrantS
webmaster