TIPY NA ELEKTRONICKÉ VÝLETY
Rozcestník:

- Bible a biblické zdroje
- ČCE - Českobratrské cárkev evangelická:
      - sbory
      - související aktivity
- Křesťanské stránky všeobecně
Ostatní církve:
     - buddhismus
     - Církev adventistů sedmého dne
     - Církev bratrská
     - Církev československá husitská
     - církev řecko-katolická
     - církev římsko-katolická
     - Evangelická církev metodistická
     - islám
     - Pravoslavná církev
     - Slezská církev evangelická
     - Starokatolická církev
- Misie a pomoc
- NespecifikovanéBible a biblické zdroje

- Biblí Svatá (kralická) - první vydání z let 1579-1593 i poslední z roku 1613. S vyhledáváním a hypertextově provázanými verši.
- Biblí Svatá (kralická) - podle původního vydání kralického z roku 1579-1593. Konkordance a další zajímavé texty...
- Bible - Bible na WWW stránách i jako nápověda do Windows.
- Bible Resources - hebrejské a řecké originály, Septuaginta, Vulgáta a mnoho dalších překladů.
- Biblenet.cz - biblická brána, Bible ekumenická, Bible kralická, Slovo na cestu, Bible audio, MANA Mini Bible (dětská).
- Co je Bible - velice poutavá a vtipná přednáška prof. Jana Hellera
- Online Bible - různé překlady Bible do mnoha jazyků (anglický, německý, hebrejský originál, ...) ke stažení pro DOS, Windows i MAC.
- Projekt ElBi - zpracování Bible a jiných chytrých knih do elektronické podoby - jako počítačový program pro DOS.
- Theophilos.sk - zde si můžete zdarma stáhnout program Theophilos a různé překlady Bible, jakožto i další křesťanské texty, které pod ním běží.ČCE - Českobratrská církev evangelická

- Českobratrská církev evangelická - oficiální stránky této největší české evangelické církve.
- Oficiální stránky Českobratrské církve evangelické
- Dokumenty ČCE k aktuálním otázkám
- Historie ČCE
- Ochranovská jednota bratrská
- ČCE Ústecký seniorát
- Bratrstvo - častopis (nejen) pro evangelickou mládež
- Neoficiální stránky ČCE
- Pokec - zpravodaj pražského seniorátu

sbory
- Benešov
- Beroun
- Brno 1
- Brno - Husovice
- Hronov
- Kaplice
- Kolín
- Lysá nad Labem
- Nymburk
- Olomouc
- Orlová
- Ostrava
- Písek
- Polička a Borová
- Praha 2 - Vinohrady
- Praha 3 - Jarov
- Praha 5 - Radotín
- Praha 6 - Dejvice
- Praha 6 - Střešovice
- Praha 8 - Kobylisy
- Praha 8 - Libeň
- Praha 10 - Strašnice
- Praha - Radotín
 

související aktivity
- Diakonie ČCE - oficiální stránky Diakonie Českobratrské církve evangelické.Křesťanské stránky všeobecně

- Bratrstvo - evangelický časopis pro mládež.
- Dingir a Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů - orientace na - Evangnet - (nejen) evangelická síť lidí a domácích stránek.
- Getsemany - stránka věnovaná Ježíši Kristu pro nás ukřižovanému a vzkříšenému.
- HCJB World Radio - mezidenominační protestantská stránka o Bohu, člověku, Kristu, - ChristNet - rozcestník křesťanství na českém Internetu.
- Kaplnka.sk - rozcestník křesťanství na slovenském Internetu.
- Křesťanská stránka - mnoho odkazů na křesťanské stránky české i v angličtině.
- Okis.cz - Otevřený křesťanský informační server.
- Radio Proglas - křesťanské rádio, které můžete poslouchat dokonce i přes Internet.
- Vira.cz - "Abeceda víry na Internetu" o spáse, církvi a posledních věcech.
- Zdeněk Vojtíšek: Netradiční náboženství u nás - elektronická verze zajímavé publikace.Ostatní církve

Buddhismus
Rozcestník na buddhistické stránky

Církev bratrská
- Oficiální stránky Církve bratrské
- Církev bratrská Praha 6 Dejvice
- Bratrská jednota baptistů Praha Vinohrady
- Bratrská jednota baptistů v Chebu
- 2. sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu
- Bratrská jednota baptistů v Brně
- Bratrská jednota baptistů v Uherském Hradišti
- Bratrská jednota baptistů v Šumperku

Církev adventistů sedmého dne
- Oficiální stránky Církve adventistů sedmého dne

Církev československá husitská
- Oficiální stránky Církve československé husitské

církev římsko-katolická
- Oficiální stránky Katolické církve v ČR
- Česká biskupská konference
- Arcibiskupství pražské

církev řecko-katolická

Evangelická církev metodistická
- Evangelická církev metodistická sbor v Plzni 1 na Lochotíně

Islám
- Islámská komunita v Čechách

Pravoslavná církev
- Oficiální stránky Pravoslavné církve
- Hlas pravoslaví - oficální časopis

Slezská církev evangelická
- Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Starokatolická církev
- Oficiální stránky Starokatolické církveMisie a pomoc

- Archa Community - toto občanské sdružení je křesťanským společenstvím tělesně postižených a zdravých mladých lidí a dětí.
- Betlém - středisko Diakonie ČCE - domov pro tělesně postižené dospělé, stacionář pro mentálně postižené děti, nový projekt pomocné školy. Péče formou osobní asistence, život v komunitě.
- Brněnská tisková misie - organizace, která se zabývá šířením evangelizačních materiálů.
- Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt - psychologicko-sociologická poradna při MS YMCA Olomouc.
- Česká katolická Charita
- Česká křesťanská misie - sdružení křesťanů, kteří vzali vážně poslání Pána Ježíše Krista: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření."
- Diakonie a misie CČSH - stránky diakonie a misie církve československé husitské.
- Exodus - středisko křesťanské pomoci mladým v krizi.
- Křesťanská misijní společnost - mezicírkevní organizace, která má za úkol povzbuzovat k misii a pomáhat vzděláváním křesťanů.
- Křižovatka.cz - vyhledávač pro postižené, ale nejen pro ně - také pro všechny, kteří si uvědomují, že celý náš život je složen z velkého množství KŘIŽOVATEK.
- Misie.cz - úkolem Misijní centra je předávat poselství Evangelia dnešnímu člověku srozumitelnou a pochopitelnou formou a provádět osvětu v oblasti evangelizace mezi křesťany.
- Naděje - dobrovolné sdružení občanů, jehož posláním je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření.Nespecifikované

- Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt a hnutí
- Církevní školy - studium
- Ekumenická rada církví
- Encyklopedie náboženství (on-line)
- Evangelická teologická fakulta - informace o studiu, studijní materiály a mnoho dalšího.
- Homosexualita a víra? Jak to jde dohromady?
- Leuenbergská konkordie
- Linka důvěry Diakonie
- LOGOS - občanské sdružení homosexuálních křesťanů (pobočky v celé ČR)
- Pravoslavný rozcestník
- SOS centrum
- Společnost pro církevní právo
- Světová rada církví
- Světový svaz reformovaných církví
- Vše, co chcete vědět o sektách, ale báli jste se zeprat
- YMCA - organizace, která vychází vstříc potřebám mladých lídí od roku 1844.


2000-10 (c) ZNgrantS
webmaster