f

SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V BEROUNĚ

Kdo jsme a v co věříme

Jsme křesťané. Věříme v Boha a snažíme se z víry žít. Přiznáváme se k vyznáním víry našich předků – a nově o nich přemýšlíme. Chceme být přátelsky otevřeni všem – křesťanům, lidem z jiných náboženství i těm, kteří jsou bez víry. Zvláště myslíme na potřebné.

 

Z historie i současnosti sboru

Berounský evangelický sbor prožil v letech 2000 – 2017 řadu proměn. Povodeň roku 2002, při níž se Husovo náměstí proměnilo na čas v jezero, zaplavila také spodní část modlitebny a způsobila mnoho materiálních škod. Obětavostí členů sboru byly odstraněny, naopak zánik sešlých kůlen byl podnětem k vylepšení celkového stavu zahrady. Na počátku 2. tisíciletí se sbor potýkal s ekonomickými problémy, jakožto i poměrně malou návštěvností. Atmosféra ve sboru ovšem byla milá a bezprostřední. Většina účastníků bohoslužeb dojížděla z okolních obcí.

V druhém desetiletí 2. tisíciletí došlo k celé řadě změn: Sbor začal být výrazně podporován seniorátem i celou církví: Za pomoci prostředků z tzv. Kulatého stolu byl nedaleko modlitebny zakoupen byt a sbor patří mezi tzv. podporované sbory, které nemají povinnost platit personální fond na svého kazatele. Po sedmnáctileté pilné službě ukončila svou činnost sestra farářka Dagmar Ondříčková. Sbor byl dva roky administrován bratrem farářem Jaroslavem Pecharem z Braníka a koncem roku 2013 nastoupil současný kazatel, farář Mikuláš Vymětal.

Ve sborovém životě dochází v posledních letech k oživení – zvyšuje se účast na bohoslužbách, účastníků sboru přibývá křty i přístupy. Vzájemné vztahy posilují občasné společné výlety a brigády, jichž se však někdy účastní jen několik členů sboru.

Podporou pro sbor jsou také nedělní odpolední bohoslužby převážně romského Svobodného sboru. Několikrát ročně se konají společné bohoslužby, při nichž bývá modlitebna zcela zaplněna. Dobré vztahy ostatně panují v rámci celé berounské ekumeny - kazatelé se pravidelně scházejí ke společným snídaním, společně se také připravuje program Týdne modliteb i Noci kostelů. Prostory, které sbor vlastní – budovu modlitebny se zahradou, sálem s vynikající akustikou a několika dalšími místnostmi si oblíbilo několik berounských hudebních seskupení, a pořádá v nich pravidelné koncerty (Bonbon, Modrej Beroun, Comodo). Ve spolupráci s městem i dalšími subjekty se konají i další akce, v modlitebně i na dalších místech – Mezináboženský a multietnický festival Stánek míru, pravidelná připomínka upálení mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského, přednášky v městské knihovně i v Domově seniorů TGM. Sborové prostory využívají také různé mládežnické i jiné skupiny na víkendové akce.

Jaká je budoucnost evangelického sboru v Berouně? Většina prognóz, týkající se dlouhodobější budoucnosti, selhává. Některé faktory mohou ukazovat na další budoucí rozvoj (velmi přátelská a živá atmosféra mezi členy sboru, aktivity projevované dovnitř i navenek, stejně jako plánovaný rozvoj města), jiné tento optimismus znejišťují – postupně probíhající ekonomická odluka od státu, znamenající zvyšující se finanční zátěž na jednotlivé sbory, stejně jako probíhající sekularizace v celé české společnosti. Pro ty nejpodstatnější faktory – pro víru členů sboru a působení Ducha svatého, ovšem nelze stanovovat rozvojové plány.

V posledních sedmnácti letech laickou polovinu vedení sboru obstarávaly výhradně ženy – na pozicích kurátorek a místokurátorek se vystřídaly Marie Stehlíková, Hana Skleničková a Lenka Langhansová.

Kronika 1934 -1940

Kontakt

  • SBOR ČCE V BEROUNĚ
  • Husovo nám. 43/301
  • 266 01 Beroun
  • Mikuláš Vymětal, farář
  • mikulas.vymetal@seznam.cz
  • +420 731 473 457
  • Lenka Langhansová, kurátorka
  •  
  • +420 728 437 906